Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst


  Cargo Gallery není jen obyčejná galerie - Cargo Gallery je loď plná umění na trase Praha - Drážďany.


Pro váš event nabízíme unikátní prostory přestavěné nákladní lodi NIKÉ

kapacita:

rozměry lodi:

výtlak lodi:

rozměry sálu:

rozměry terasy:

dále nabízíme:

cena pronájmu:

50.000,- Kč/ den + DPH

pro více informací kontaktujte produkci:

dan@cargogallery.eu

 


  Cargo Gallery is not just an ordinary gallery - Cargo Gallery is a ship decorated with art on route to Prague- Dresden.


For your event we offer unique spaces and refurbished cargo ship NIKÉ

Capacity:

Size of the boat:

Ship´s displacement:

Size of hall:

Size of terrace:

We also offer:

The rental price:

50.000,- Kč/day + DPH (TAX)

For more info please contact production:

dan@cargogallery.eu

 


 jedno video za tisíc slov:

  

Reference:

motejlekskocdopole.com | Forbes | TV Nova | Aspen Institute Prague | Pražské Primátorky | Forbes a další