Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst
Smíchovská náplavka pod Palackého mostem